關於部落格
人生就像一條船航向未知的大海,
任誰也不敢確定是風風雨雨還是一帆風順,
只能緊抓著舵,期盼早日到達夢想地...


var banner= new Array()
banner[0]="http://pics5.blog.yam.com/9/userfile/a/avrilpower/album/14801a061310a1.jpg"
banner[1]="http://pics5.blog.yam.com/9/userfile/a/avrilpower/album/147f89298ced5d.jpg"
var random=Math.round(1*Math.random());
document.write("");
document.write("DIV#banner {");
document.write(" background:url('" + banner[random] + "') no-repeat left -31px;");
document.write(" }");
document.write("");  • 1883529

    累積人氣

  • 84

    今日人氣

    9

    追蹤人氣

紫微五行局定義-金四局

座右銘是:
日日行,不怕千萬里
常常做,不怕千萬事

行運  

本命為海中金者,皆是四歲開始行運;甲子為陽局,乙丑為陰局。陽局為命宮者,陽男陰女四歲至二十三歲行海中金的運,二十四至四十三行大溪水的運,每二十年換一運局,因係行一陽局十年和一陰局十年之故

陽男陰女  

命宮甲子(陽局)
四歲至二十三歲行海中金
二十四歲至四十三歲行大溪水
四十四歲至六十三歲行砂中土
六十四歲至八十三歲行天上火

命宮乙丑(陰局)
四歲至十三歲行海中金
十四歲至三十三歲行大溪水
三十四歲至五十三歲行砂中土
五十四歲至七十三歲行天上火

各運變化
大溪水:為局生宮洩秀。主二十年運勢變化大
砂中土:為宮生面順暢。主二十年運勢沉穩,已練就一番氣質
天上火:為宮尅局危殆,且海中金最忌天上火。第一個十年行陽局(戌午),主公正博愛,然因多管閒事遭忌;第二個十年行陰局(己未),主熱情已冷,愛心仍在,徒生嗔恨。此二十年宜退隱自修德行

陰男陽女  

命宮甲子(陽局)
四歲至十三歲行海中金
十四歲至三十三歲行大海水
三十四歲至五十三歲行石榴木
五十四歲至七十三歲行天上火

命宮乙丑(陰局)
四歲至二十三歲行海中金
二十四歲至四十三歲行大海水
四十四歲至六十三歲行石榴木
六十四歲至八十三歲行天上火

各運變化
大海水:為局生宮洩秀。雖是相生,但海中金已是金潛藏大海,又加大海水之運,海中金更無法為人發覺,顯示此運沉滯,貴人難求,親人無助
石榴木:為局尅宮艱困,但一反海中金之性,而為堅強之性,缺點是固執;但這是無奈的,經二十年大海水無助徬徨之運,養成這番個性
天上火:為宮尅局危殆,且海中金最忌天上火。第一個十年行陽局(戌午),主公正博愛,然因多管閒事遭忌;第二個十年行陰局(己未),主熱情已冷,愛心仍在,徒生嗔恨。此二十年宜退隱自修德行
金箔金
本義  

金箔金乃是經搥擊打而成薄於紙的金片,通常用來貼飾佛像或各種器物,所以又叫做貼金或包金

由此可以理解:
一為金箔金須藉其它工具搥打始成
二為金箔金甚薄,故金氣柔弱;有金之名實,但幾無金之氣性
三為金箔金可貼佛身,化成莊嚴尊貴之象;又可潤飾杯盤器物、裝飾宮殿,使器物高貴,使宮室生輝,故主高貴、奢華

特性
淡泊、柔順,沒有自我,但非圓滑
可塑性高,可以磨練,往任何方面皆可造就;但近朱者赤,近墨者黑
精神雖旺,卻如強弩之未,對凶運抵抗力弱。又於自主力癸卯為命宮者較壬寅為命宮者強
仁愛、虛弱,幸一般家境不錯
最怕丙寅丁卯爐中火、戌子己丑霹靂火、戌午己未天上火

建議  

找正直之人督促自已,找正當工作磨練自已

自身軟弱,找人督促必須找硬派的

既是可以附麗他物或他人,也應選人擇物而攀附

座右銘是:
聰明用於正路,愈聰明愈好,而文學功名益成其美
聰明用於邪路,愈聰明愈謬,而文學功名適濟其奸

行運  

本命金箔金者,四歲開始行運。每二十年換一五行局納音,因命宮在陽、陰局而略有不同,又因陰陽男女而有順逆行大限宮位之別

陽男陰女  

命宮壬寅(陽局)
四歲至二十三歲行金箔金
二十四歲至四十三歲行覆燈火
四十四歲至六十三歲行天河水
六十四歲至八十三歲行大驛土

命宮癸卯(陰局)
四歲至十三歲行金箔金
十四歲至三十三歲行覆燈火
三十四歲至五十三歲行天河水
五十四歲至七十三歲行大驛土

各運變化
覆燈火:為局尅局危殆。主進退,覆燈火時有時無,又火力弱,僅是使金箔更形軟化。忌遇凶運,將遭牽連
天河水:為局生宮洩秀。主順勢,樂善好施,普濟眾生
大驛土:為宮生局順暢。主通順,公平大方,雖通達但不開朗;所謂「大方」,僅指施與,而非態度表現。心態方面,已有隱逸傾向

綜觀一生,是標準的「命好不怕運來磨」,不是強者,卻合乎了「柔者生之徒」這句話

陰男陽女  

命宮壬寅(陽局)
四歲至十三歲行金箔金
十四歲至三十三歲行桑柘木
三十四歲至五十三歲行釵釧金
五十四歲至七十三歲行大驛土

命宮癸卯(陰局)
四歲至二十三歲行金箔金
二十四歲至四十三歲行桑柘木
四十四歲至六十三歲行釵釧金
六十四歲至八十三歲行大驛土

各運變化
桑柘木:為局尅宮艱困。主晦澀,心情起伏,進退不一,時生性硬,時而心軟。這一時期,做事有點固執
釵釧金:為局宮相同比旺。附美他人,隨主而榮
大驛土:為宮生局順暢。主通順,公平大方,雖通達但不開朗;所謂「大方」,僅指施與,而非態度表現。心態方面,已有隱逸傾向
白鑞金
本義  

白鑞金是鑛中的金,金氣剛剛形成,尚未堅利

白鑞金是鉛鍚的合金,可以銲接諸金屬,或塗於鍋壺等之內面,以防銹蝕,亦名釬藥

白鑞金如鑛山中未經琢磨之玉石,「交棲日月之光,凝聚陰陽之氣」,故「形明體潔」,乃金之正色、原色

特性
粗糙不精緻,質樸性未定,故思想純真,個性爽朗
形明體潔,資質聰慧,本性清明
因係原質,尚缺琢磨、歷練
最怕戌子己丑霹靂火、戌午己未天上火、丙寅丁卯爐中火

建議  

善保本性之質樸,且善用本性勸人;但對世事要多歷練,且不可操之過急或膛臂擋車

座右銘是:
欲做精兵美玉的人品,定從烈火中鍛來
思立揭地掀天的事功,須向薄冰上覆過

行運  

本命白鑞金者,其行運如後

陽男陰女  

命宮庚辰(陽局)
四歲至二十三歲行白鑞金
二十四歲至四十三歲行楊柳木
四十四歲至六十三歲行井泉水
六十四歲至八十三歲行屋上土

命宮辛巳(陰局)
四歲至十三歲行白鑞金
十四歲至三十三歲行楊柳木
三十四歲至五十三歲行井泉水
五十四歲至七十三歲行屋上土

各運變化
楊柳木:為局尅宮艱困。主小挫折,女命注意墮胎、流產之事
井泉水:為局生宮洩秀。主如意,唯受識者重用,本身無「毛遂自薦」之勇勁
屋上土:為宮生局順暢。主順遂,白鑞金歷練成一定型之人格,雖仍有愛心,但執著、脆弱

陰男陽女  

命宮庚辰(陽局)
四歲至十三歲行白鑞金
十四歲至三十三歲行城頭土
三十四歲至五十三歲行霹靂火
五十四歲至七十三歲行屋上土

命宮辛巳(陰局)
四歲至二十三歲行白鑞金
二十四歲至四十三歲行城頭土
四十四歲至六十三歲行霹靂火
六十四歲至八十三歲行屋上土

各運變化
城頭土:為宮生局順暢。主順遂,宜自我控制,莫產生孤高或趾高氣揚之現象,免得下一運的巨變,難以承受
霹靂火:為宮尅局危殆。主橫成橫敗,注意突出意外的成功,背後隱伏的危機,讓您有防不勝防的情事。須特別留意,白鑞金最忌霹靂火
屋上土:為宮生局順暢。主順遂,白鑞金歷練成一定型之人格,雖仍有愛心,但執著、脆弱
砂中金
本義  

砂中金,金氣已成,惟與砂相混,金質比砂質硬實,二者相混

因非純金,尚嫌軟弱,不夠堅硬,難作砍伐之用

由此可以理解:
一為砂中金乃是一種金鑛,金氣已成,然非純金,未經提煉
二為甲午的砂中金較衰弱,乙未的砂中金較堅實

特性:
本質堅實,但嫌含混,恐有虎頭蛇尾之弊。甲午坐命者,亦易有力不從心之慨
砂中之金,必經淘喜或提煉,方能成純金
最喜丙寅丁卯爐中火,又喜吉星入宮,而成吉器;忌凶星侵入,恐成凶器

建議  

須受人調教,勿嫌堅困。此命者須是「吃得苦中苦」,方為「人上人」。愈受挫折,愈發光輝,切莫閃避偷懶;愈磨練,則愈踏實、堅穩

座右銘是:
天下之勢,以漸而成
天下之事,以積而固

行運  

本命砂中金者,其行運如後

陽男陰女  

命宮甲午(陽局)
四歲至二十三歲行砂中金
二十四歲至四十三歲行山下火
四十四歲至六十三歲行平地木
六十四歲至八十三歲行壁上土

命宮乙未(陰局)
四歲至十三歲行砂中金
十四歲至三十三歲行山下火
三十四歲至五十三歲行平地木
五十四歲至七十三歲行壁上土

各運變化
山下火:為宮尅局危殆。主運險阻,山下火無力煉砂中金,故宜隱忍。若行運崢嶸,反而不妙,恐危機四伏。宜作「臥薪嘗膽」,竭誠學習,忌出鋒頭
平地木:為局尅宮艱困。主艱難,責任重大,以「滴水石穿」、「鐵杵磨成繡花針」的精神,則可勝任。反之,則敗退
壁上土:為宮生局順暢。主休養生息,不再對外物感興趣

陰男陽女  

命宮甲午(陽局)
四歲至十三歲行砂中金
十四歲至三十三歲行長流水
三十四歲至五十三歲行松柏木
五十四歲至七十三歲行壁上土

命宮乙未(陰局)
四歲至二十三歲行砂中金
二十四歲至四十三歲行長流水
四十四歲至六十三歲行松柏木
六十四歲至八十三歲行壁上土

各運變化
長流水:為局生宮洩秀。主得以伸展,但婚姻宜注意
松柏木:為局尅宮艱困,但本性堅定,意志堅貞;又懼凶運加劇,恐難支撐
壁上土:為宮生局順暢。主休養生息,不再對外物感興趣
劍鋒金
本義  

劍鋒金如利劍之鋒,已受過千錘百煉,劍光萬丈、劍氣逼人

特性:
剛毅、果斷、沉穩、才能卓越,能人所不能,有自我突破、自創局面的本事
有鴻鵠之志,志氣大,口氣也大。為目的不念感情,為激進不怕招怨
缺點是無情冷酷,鋒芒外露,要注意側面的襲擊。硬物雖堅,亦有其脆弱的一面
最怕丙寅丁卯爐中火、戌午己未天上火、戌子己丑霹靂火

建議  

利能斷金,忌鋒芒畢露,易惹小人怨,恐招溝陷。要知利劍不能輕易出鞘之理,韜光養晦,隱逸不露

要眼觀四方,耳聽八方,不要一味激進,趕盡殺絕,而忌了背後及側面

座右銘是:
毋毀眾人之名,以成一已之善
毋埋天下之理,以護一已之過

事當快意處須轉
言到快意處須住
物忌全勝
事忌全美
人忌全盛

行運  

本命劍鋒金者,其行運如後

陽男陰女  

命宮壬申(陽局)
四歲至二十三歲行劍鋒金
二十四歲至四十三歲行山頭火
四十四歲至六十三歲行澗下水
六十四歲至八十三歲行爐中火

命宮癸酉(陰局)
四歲至十三歲行劍鋒金
十四歲至三十三歲行山頭火
三十四歲至五十三歲行澗下水
五十四歲至七十三歲行爐中火

各運變化
山頭火:為宮尅局危殆。主進退二難,而產生危機。性本尖銳,行運隱晦,致使心智無法發揮,猶疑間禍起,不意間危生
澗下水:為局生宮洩秀。主順遂,心態能伸展,惟恐本氣洩盡或起邪氣凌人
爐中火:為宮尅局危殆。劍鋒金忌爐中火,此因劍鋒金已煉成,再遇爐中火,恐過度也;過猶不及,皆會改變原性

陰男陽女  

命宮壬申(陽局)
四歲至十三歲行劍鋒金
十四歲至三十三歲行路傍土
三十四歲至五十三歲行大林木
五十四歲至七十三歲行爐中火

命宮癸酉(陰局)
四歲至二十三歲行劍鋒金
二十四歲至四十三歲行路傍土
四十四歲至六十三歲行大林木
六十四歲至八十三歲行爐中火

各運變化
路傍土:為宮生局順暢。雖主順遂,但路傍有土所含火氣甚旺,恐影響金質;故宜重視身體健康
大林木:為局尅宮艱困。環境本順,然自負自傲,恐不耐平凡的境遇,易生不滿現實之心
爐中火:為宮尅局危殆。劍鋒金忌爐中火,此因劍鋒金已煉成,再遇爐中火,恐過度也;過猶不及,皆會改變原性
釵釧金
本義  

釵釧金是金鍛鍊成的飾物,尚有金氣藏伏,但形質已變,不再是剛硬之金

釵為首飾,用來簪髮的;釧為臂環、金手環之類。故藏諸閨閣,或作裝飾、美容,皆貼附女人身上,已無原金之廣泛用途,且藏諸閨閣或附麗女身,皆宜靜,屬秀氣、柔美

特性:
長相不錯,才智深藏;個性柔順,腦子較不活潑,將自已定型於一定方式上
文靜型的人,初識者以為外剛內柔,久識者則以為外柔內剛
好虛榮,易以虛榮為貴
附美他人,無法拓展自已
最怕丙寅丁卯爐中火、甲戌乙亥山頭火、丙申丁酉山下火

建議  

應拓展識見,也應擇枝而棲

勿以虛為美,應落實觀念

座右銘是:
熱鬧榮華之境,一過輒生淒涼
清真冷淡之為,歷久愈有意味

行運  

本命釵釧金者,其行運如後

陽男陰女  

命宮庚戌(陽局)
四歲至二十三歲行釵釧金
二十四歲至四十三歲行桑柘木
四十四歲至六十三歲行金箔金
六十四歲至八十三歲行覆燈火

命宮辛亥(陰局)
四歲至十三歲行釵釧金
十四歲至三十三歲行桑柘木
三十四歲至五十三歲行金箔金
五十四歲至七十三歲行覆燈火

各運變化
桑拓木:為局尅宮艱困。釵釧金本不堅,桑拓木又硬,殊難尅制,故艱困無力。心情起伏,性格剛柔迭變
金箔金:為局宮相生比旺。主平和柔順,依附他人,榮耀與共
覆燈火:為宮尅局危殆。覆燈火雖弱,亦非時時皆有,故主進退;且釵釧金本弱,弱火亦使其更加軟化,更懼凶星,宜注意身體善加保護,不可造次

陰男陽女  

命宮庚戌(陽局)
四歲至十三歲行釵釧金
十四歲至三十三歲行大驛土
三十四歲至五十三歲行天河水
五十四歲至七十三歲行覆燈火

命宮辛亥(陰局)
四歲至二十三歲行釵釧金
二十四歲至四十三歲行大驛土
四十四歲至六十三歲行天河水
六十四歲至八十三歲行覆燈火

各運變化
大驛土:為宮生局順暢。主中看不中用,虛美而已;亦即運好,實力不強
天河水:為局生宮洩秀。主順,能附益他人,亦能濟施
覆燈火:為宮尅局危殆。覆燈火雖弱,亦非時時皆有,故主進退;且釵釧金本弱,弱火亦使其更加軟化,更懼凶星,宜注意身體善加保護,不可造次
相簿設定
標籤設定
相簿狀態